ANSØGNING TIL AASE OG EJNAR DANIELSENS FOND
Aase og Ejnar Danielsens Fond er en almennyttig erhvervsdrivende fond, hvis formål er at yde støtte til personer, som hører til stifteren, direktør Ejnar Danielsens slægt, og at yde støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige og samfundsvidenskabelige område samt til byggeforskning.

Aase og Ejnar Danielsens Fond uddeler støtte til projekter og andre formål, og uddelingsbeslutninger træffes som hovedregel på grundlag af modtagne ansøgninger. Fonden kan også være proaktiv og uddele til projekter, som Fonden finder interessante og støtteværdige.

Tildeling af støtte afgøres på beslutningsmøder, som afholdes fem gange om året. Fonden har ikke deadlines, og ansøgningerne behandles i den rækkefølge de modtages.

Fonden støtter inden for følgende områder:
 • Lægevidenskabelig forskning
 • Samfundsvidenskabelig forskning
 • Byggeforskning
 • Almene Formål

INFO

Vi gør opmærksom på, at Fonden normalt ikke yder støtte til:
 • VIP-løn og egen løn
 • Personlige formål - herunder legater
 • Kandidatuddannelse og tilsvarende
 • Studierejser
 • Studieafgifter og overhead
 • Kursusophold
 • Kongresser og konferencer
 • Lokalforeninger
 • Sportsforeninger
 • Politiske foreninger
 • Filmproduktion
 • Teaterforestillinger
 • Bogudgivelser
  Aase og Ejnar Danielsens Fond | Lyngby Hovedgade 4 | DK-2800 Kgs. Lyngby | Telefon 45 26 86 00 | CVR 81 38 34 13 | info@danielsensfond.dk | www.danielsensfond.dk